Het parcours wordt enkel betreden door spelers die zich aangemeld hebben

1. Kinderen tot 12 jaar worden steeds per groepje begeleid door een volwassene van minstens 21 jaar. Kinderen tot 10 jaar, enkel toegelaten in gezinsverband.

2. Er wordt gespeeld in groepjes van maximum 5 personen - uitzondering: bij kinderen kan een zesde (volwassene) buiten competitie meespelen (zie punt 1)

3. Spel : ieder heeft een eigen kleur bal. Iedereen slaat na elkaar zijn/haar eerste bal, daarna slaat men op volgorde van de spelers de tweede, derde enz... Zo is iedereen aan het spelen en kan men de tegenstander hinderen. Maximum aantal slagen per persoon is 7. Gelieve sneller spelende groepen voor te laten, het gaat hem over het plezier en niet om wie het eerst de finish bereikt

4. Als je bal buiten de baan belandt, leg je hem terug in de baan waar hij de baan verlaten heeft en je telt 1 strafpunt (je kan dus per hole meer dan 7 punten halen)

5. Ligt de bal te dicht tegen de rand of een obstakel, mag je hem maximum 10 cm verplaatsen, zonder een bal van je tegenstrever te raken.

6. De spelers worden vriendelijk verzocht om per groepje na het spel zo snel mogelijk het parcours te verlaten en de ballen, putters en scorekaarten terug te brengen naar de balie. Winnaar is de speler met het minst aantal punten.

7. Dieren, eten, drank & kauwgom zijn ten strengste verboden in "Flashygolf"

8. Gelieve de bal rustig en beheerst te slaan. Hou een redelijke afstand tussen de spelers en vermijd een volledige golfswing.

9. De figuren op het parcours zijn decoratie en geen klimtuigen. Elke vernieling zal aanleiding geven tot een vergoeding van de aangebrachte schade.

10. ."Flashygolf" wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval

11. En zeker niet vergeten te lachen want alles wordt gefilmd

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER