Privacy

De Ravotter hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.
Ofschoon de meeste informatie op of via de site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld via ons contactformulier ). In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, noch voor directe marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en uw onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.
  • de eigenaar van de site zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Afbeeldingen op deze website

Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van de eigenaars van deze website. Zij mogen in geen geval gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de eigenaars van deze website.
De aangekochte afbeeldingen op deze website werden met de grootst mogelijke zorg uitgezocht. Wij doen onze uiterste best de eventuele auteursrechten op de afbeeldingen te respecteren. Wanneer zich tussen de afbeeldingen op deze website echter toch een foto bevindt waarop u meent het auteursrecht te hebben, dient u direct contact op te nemen met de beheerder van deze website.

Aansprakelijkheid i.v.m. deze website

Inhoud:

De Ravotter.be besteedt de grootste zorg aan het ontwerp, instandhouding en bijwerking van de informatie op deze site. De eigenaar kan echter niet altijd de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Links:

Deze site bevat links naar andere websites waarover de eigenaar geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Voor vragen betreffende de website kan men steeds terecht bij de beheerder van de site.

Toegankelijkheid

Er werden grote inspanningen gedaan om deze site ook toegankelijk te maken voor mindervaliden.
Door een website volgens (internationale) normen te bouwen is de site ook bruikbaar voor mensen met een functiebeperking.

Motorisch gehandicapten die geen muis vast kunnen houden, kunnen een website dan met het toetsenbord bedienen. Blinden en slechtzienden kunnen werken met apparatuur, die de tekst op het scherm voorleest. Er zijn braille leesregels die de informatie in braille weergeven. Er is software die zowel tekst als afbeeldingen kan vergroten tot zelfs 32 keer de originele grootte. Ook is de software die spraak herkent ver gevorderd. Er zijn browsers ontwikkeld die volledig spraak-gestuurd zijn.

Daarnaast zijn er ook tal van economische redenen om een website toegankelijk te maken, bijvoorbeeld het feit dat een website zonder meer (en dus zonder extra kosten) zichtbaar is op alle browsers, telefoons en andere platformen. Daarnaast heeft een toegankelijke site doorgaans kortere laadtijden en minder serverbelasting.

Tevens is de site responsive. Dit wil zeggen dat de website-layout zich zal aanpassen en schalen naar elk apparaat dat men gebruikt, zoals ipads, minipads en smartphones.